Vier je leven!

Wat is mooier dan te geven...?

Wat is mooier dan te geven...?

Laatst kreeg ik een heuse notariële akte onder ogen. Een officieel document waarin de overdracht van een stukje grond werd vastgelegd. In dit stuk werd de partij aan wie de grond toekwam de verkrijger genoemd. Dat vond ik nou een mooie en niet alledaagse term. Veel beter in ieder geval dan krijger, met toch een tamelijk oorlogszuchtige bijklank.

De term “verkrijger” maakte mij uiteraard nieuwsgierig hoe dan de ándere partij in notarieel jargon wordt aangeduid. Vergever leek mij eigenlijk wel logisch en ook mooi. Want het tegenovergestelde van krijgen is toch immers geven?

In deze akte kon ik het echter niet vinden. De andere partij werd consequent en nogal klinisch aangeduid met: partij A.

De notaris hielp mij uit de droom. Vergever blijkt in het notarieel jargon helaas niet voor te komen. In de wereld van juristen valt er kennelijk niet veel te vergeven…. Notarissen gebruiken de term “vervreemder”. Goh… dacht ik… da’s toch eigenlijk weer merkwaardig? En ook wel een beetje jammer eigenlijk.

Want zegt men niet: te geven is mooier dan te ontvangen of - zo u wilt - te verkrijgen? En wat is weer mooier dan te geven?
Precies!
Te vergeven….

Print deze pagina

Publicatiedatum 08-10-2018
Overzicht

In the end…
It’s not the years in your life that count.
It’s the life in your years!

Abraham Lincoln (1809 – 1865)

momens
Korte Middelwijkstraat 2
3764 DB Soest
 
+31 6 510 38 545
info@momens.nl